ზუგდიდი-მესტიის ცენტრალური საავტომობილო გზის 43-ე კილომეტრი

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

შესუსტებული უბნების მექანიკური წესით ჩამოწმენდა; ჩამოშლილი გრუნტის მასის გატანა და გზის პერიოდული გაწმენდა; დაძაბულ უბანზე ადგილობრივი ძალებით მონიტორინგის დაწესება; საავტომობილო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე საშიშროების მაუწყებელი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნების ინსტალირება

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.