ტყიბული | 13 ლოკაცია

სოფელი მუხურა

მეწყერი დაბალი

სოფელი მუხურა

მეწყერი დაბალი

სოფელი ცუცხვათი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ცუცხვათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ცუცხვათი

მეწყერი დაბალი

სოფელი კოლა

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოლა

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოლა

მეწყერი საშუალო

სოფელი მუხურა

მეწყერი საშუალო

სოფელი წყნორი

მეწყერი დაბალი

სოფელი გურნა

მეწყერი დაბალი

სოფელი წყნორი

მეწყერი საშუალო

სოფელი წყნორი

მეწყერი დაბალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ