თერჯოლა | 7 ლოკაცია

სოფელი ძევრი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ჩხარი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქვედა ალისუბანი

მეწყერი დაბალი

ქალაქი თერჯოლა

მეწყერი დაბალი

სოფელი გოდოგანი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქვედა სიმონეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ორპირი

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ