მდინარე ვერეს აუზი

ღვარცოფი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

მონიტორინგის სისტემების ინსტალაცია. ცხაურის ტიპის ნაკადდამჭერი კონსტრუქცია. მუდმივი მონიტორინგი როგორც ღვარცოფული ასევე ხეობაში არსებული სხვა გეოლოგიური პროცესები (მეწყერი, მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა და სხვა)

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.