ვაზისუბნის მე-4 მკ/რნ-ის პირველი კვარტალის მე-13 კორპუსის მიმდებარედ

დახრამვა

საშუალო

წელი 2021

რეკომენდაცია

ზედაპირული წყლის ნაკადების რეგულირება ავტოფარეხების გასწვრივ არსებული ნაპრალების ამოვსება თიხოვანი გრუნტით სანაყაროს რეკულტივაცია; სანაყაროს ტერიტორიაზე და არეალში სამშენებლო ნარჩენების ან სხვა ტიპის ნარჩენების შეტანის აკრძალვა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.