ვაშლიჯვრის დასახლებაში არზაყან ემხვუარის ქუჩა , ყვავების გორა

ქვათაცვენა

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება. ასევე ფლატის ძირის გასწვრივ ადრე არსებული თხრილის აღდგენა და მუდმივი გაწმენდა

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.