შუახევი | 13 ლოკაცია

სოფელი ჩანჩხალო

კლდეზვავი მაღალი

სოფელი ჩანჩხალო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ჭვანა

კლდეზვავი საშუალო

სოფელი ცრემლისი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ცინარეთი

მეწყერი ძალიან მაღალი

სოფელი სამოლეთი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ტბეთი

კლდეზვავი საშუალო

სოფელი ქიქინაძეეები

კლდეზვავი საშუალო

სოფელი ქიქინაძეეები

მეწყერი მაღალი

სოფელი კობალთა

კლდეზვავი მაღალი

კურორტო გომარდული

მეწყერი საშუალო

სოფელი სხეფი

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ