სამტრედია | 16 ლოკაცია

სოფელი გომბუხაყრუა

მეწყერი მაღალი

სოფელი დობირო

მეწყერი საშუალო

სოფელი გომნატეხები

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნიგორზღვა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ოფეთი

მეწყერი საშუალო

სოფელი გორმაღალი

მეწყერი საშუალო

სოფელი გორმაღალი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზემო ნოღა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზემო ნოღა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ზემო ტოლები

მეწყერი დაბალი

სოფელი ბუღნარა

მეწყერი საშუალო

სოფელი საჯავახო

მეწყერი საშუალო

სოფელი გომბუხაყრუა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნიგორზღვა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ოფეთი

მეწყერი მაღალი

სოფელი კორმაღალი

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ