სოფელი გურიანთა

მეწყერი

მაღალი

წელი 2021

რეკომენდაცია

ფერდობსამაგრი მეტონის კედლის და ქვის გაბიონის მშენებლობა ქვეყანაში არსებული ყველა სამშენებლო ნორმისა და წესის სრული დაცვით. შესაბამისი პროექტის საფუძველზე, მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნება და ჭარბი აკუმულაციური მასალის გადატანა.

წელი

მონიტორინგის შედეგი

მიმდინარე წლის მდგომარეობა განახლდება მომხმარებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით.

ჩვენ გვაქვს სამომავლო ინფორმაციის განახლება და არსებული მონაცემების და რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის პროცესში თქვენი ჩართულობის იმედი.თქვენ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტაზე  ან ამ გვერდზევე არსებული საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენს საცხოვრებელთან ახლოს არსებული გეოლოგიური პროცესის შესახებ, არსებული მდგომარების, მიმდინარე თუ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ფოტო მტკიცებულებით.