მარტვილი | 21 ლოკაცია

სოფელი დობერაზენი

მეწყერი მაღალი

სოფელი დობერაზენი

მეწყერი მაღალი

სოფელი სანაჭყებიო

მეწყერი მაღალი

სოფელი თამაკონი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ლებაჩე

მეწყერი მაღალი

სოფელი ქვაითი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ლექაჯაიე

მეწყერი საშუალო

სოფელი დობერაზენი-კურ.ლებარდეს საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი დობერაზენი-კურ.ლებარდეს საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი დობერაზენი-კურ.ლებარდეს საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი დობერაზენი-კურ.ლებარდეს საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი დობერაზენი-კურ.ლებარდეს საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი გურძემი

მეწყერი მაღალი

მდინარე ტარჩენის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ