მარნეული | 1 ლოკაცია

სოფელი იმირი, მდინარე ხრამის ხეობა

მდ. ნაპირის რეცხვა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ