ქობულეთი | 15 ლოკაცია

სოფელი სახალვაშო

მეწყერი საშუალო

სოფელი სახალვაშო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ხალა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხალა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ხალა

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელი კვირიკე

მეწყერი საშუალო

სოფელი კვირიკე

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქვედა დაგვა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ქვედა კონდიდი

მეწყერი მაღალი

სოფელი აჭყვისთავი

მეწყერი საშუალო

სოფელ ჭახათის მიმდებარედ

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელ ზენითის მიმდებარედ

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელ კობის მიმდებარედ

ქვათაცვენა მაღალი

სოფელი ხუცუბანი

ქვათაცვენა საშუალო

მდინარე კინკიშას მარცხენა შენაკადი

ღვარცოფი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ