ხონი | 7 ლოკაცია

სოფელი გამოღმა ნოღა

გვერდითი ეროზია დაბალი

მდინარე ცხენისწყლის სანაპირო

მეწყერი საშუალო

სოფელი ხიდი

მეწყერი დაბალი

სოფელი კინჩხა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქვედა გორდი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ღვედი

მეწყერი საშუალო

სოფელი გამოღმა ნოღა

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ