ხარაგაული | 19 ლოკაცია

სოფელი ვარძია

მეწყერი საშუალო

სოფელი სარგვეში

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბეჟანთუბანი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ქვები

მეწყერი დაბალი

სოფელი მარელისი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ლეღვანი

ღვარცოფი მაღალი

ხარაგაული-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი გზა

ქვათაცვენა საშუალო

ხარაგაული-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი გზა

ქვათაცვენა საშუალო

ხარაგაული-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი გზა

ქვათაცვენა საშუალო

ხარაგაული-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი გზა

გვერდითი ეროზია საშუალო

სოფელ ლეღვის გზა

გვერდითი ეროზია მაღალი

სოფელი ვარძია

მეწყერი საშუალო

სოფელი ვარძია

მეწყერი მაღალი

სოფელი კიცხი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ვარძია

მეწყერი მაღალი

სოფელი ლეღვანი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ნადაბური

მეწყერი საშუალო

სოფელი ვარძია

მეწყერი საშუალო

სოფელი ბეჟანთუბანი

მეწყერი დაბალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ