კასპი | 10 ლოკაცია

სოფელი კავთისხევი

მეწყერი მაღალი

სოფელი გორაკა

მეწყერი დაბალი

სოფელი რენე

მეწყერი დაბალი

სოფელი აღაიანი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ფერმა

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

რკონი-ჩაჩუბეთის დამაკავშირებელი გზა, უბანი I

ქვათაცვენა დაბალი

რკონი-ჩაჩუბეთის დამაკავშირებელი გზა, უბანი II

ქვათაცვენა დაბალი

სოფელი იგოეთი

მეწყერი მაღალი

სოფელი იგოეთი , ავტობანი 489-ე კილომეტრი

გრუნტის ჯდენა დაბალი

სოფელი იგოეთი , ავტობანი 490-ე კილომეტრი

გრუნტის ჯდენა დაბალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ