ჩოხატაური | 15 ლოკაცია

სოფელი ფარცხმა

მეწყერი საშუალო

სოფელი შუა ამაღლება

მეწყერი საშუალო

სოფელი ამაღლება

მეწყერი მაღალი

სოფელი ამაღლება

მეწყერი მაღალი

სოფელი კოხნარი

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოხნარი

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოხნარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი საჭამიასსერი

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოხნარი

მეწყერი საშუალო

სოფელი კოხნარი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ამაღლება

მეწყერი საშუალო

სოფელი შუა ამაღლება

მეწყერი მაღალი

სოფელი ზომლეთი

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხიდისთავი

მეწყერი საშუალო

ქ. ჩოხატაური, გურამიშვილის ქუჩა 11

მეწყერი მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ