ბორჯომი | 20 ლოკაცია

სოფელი დიდი მიტარბი

მეწყერი დაბალი

მდინარე ნაღვარევის ხევი (დაბის წყალი)

ღვარცოფი საშუალო

დაბა ბაკურიანის შემოვლითი გზა

ქვათაცვენა მაღალი

დაბა ბაკურიანის შემოვლითი გზა

ქვათაცვენა დაბალი

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზის დასაწყისი

მეწყერი დაბალი

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზა, უბანი 1

სხვა დაბალი

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზა, უბანი 2

დახრამვა საშუალო

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზა, უბანი 3

დახრამვა საშუალო

ბაკურიანი-ცხრაწყაროს გზა, უბანი 4

ქვათაცვენა საშუალო

სოფელ დიდი მიტარბის გზა

ღვარცოფი დაბალი

სოფელი ტაძრისი, მდინარე საკირულას მარცხენა ფერდი

მდ. ნაპირის რეცხვა მაღალი

ბორჯომი-სოფელ დვირის გზა

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

ბორჯომ-ბაკურიანის გზა

ქვათაცვენა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ