ბაღდათი | 12 ლოკაცია

სოფელი წითელხევი

მეწყერი მაღალი

ბაღდათი-საირმის საავტომობილო გზა

მეწყერი დაბალი

სოფელი ზედა დიმი

მეწყერი საშუალო

ქალაქი ბაღდათი

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზედა დიმი

მეწყერი საშუალო

სოფელი შუბანი

მეწყერი დაბალი

სოფელი პირველი ობჩა

მეწყერი დაბალი

სოფელი მეორე ობჩა

მეწყერი საშუალო

სოფელი მეორე ობჩა

მეწყერი საშუალო

სოფელი პირველი ობჩა

მეწყერი საშუალო

სოფელი წითელხევი

მეწყერი საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ