ასპინძა | 18 ლოკაცია

დაბა ასპინძა, ერეკლე მეორეს ქუჩა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ხიზაბავრა

მეწყერი მაღალი

სოფელი ნაქალაქევი

მეწყერი საშუალო

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 1

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 2

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 3

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 4

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 5

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 6

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 7

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 8

მეწყერი დაბალი

ახალციხე-ასპინძა საავტომობილო გზა, უბანი 9

მეწყერი დაბალი

ვარძია-მირაშხნის გზა, უბანი 1

ქვათაცვენა დაბალი

ვარძია-მირაშხნის გზა, უბანი 2

ქვათაცვენა დაბალი

ვარძია-მირაშხნის გზა, უბანი 3

ქვათაცვენა დაბალი

ვარძია-მირაშხნის გზა, უბანი 4

ქვათაცვენა საშუალო

ვარძია-მირაშხნის გზა, უბანი 5

ქვათაცვენა საშუალო

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ