ახალციხე | 9 ლოკაცია

ქალაქი ახალციხე მდინარე ფოცხოვის მარცხენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

ქალაქი ახალციხე მდინარე ფოცხოვის მარჯვენა ნაპირი

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

სოფელი გაღმა აწყური

მეწყერი საშუალო

ახალციხე-სოფელ კლდეს საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

ახალციხე-ადიგენის საავტომობილო გზა

გრუნტის ჯდენა დაბალი

მდინარე ორაველის ხეობა

მეწყერი საშუალო

სოფელი ზიკილია

ქვათაცვენა მაღალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ