ადიგენი | 15 ლოკაცია

სოფელი უდე, უბანი 1

მეწყერი მაღალი

სოფელი უდე, უბანი 2

მეწყერი საშუალო

სამყურე-ღორძეს სასოფლო გზა

მეწყერი საშუალო

სამყურე-ღორძეს სასოფლო გზა

მეწყერი საშუალო

ადიგენი-გოდერძის საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

ადიგენი-გოდერძის საავტომობილო გზა

ქვათაცვენა დაბალი

ადიგენი-გოდერძის საავტომობილო გზა

სხვა საშუალო

სოფელი მოხე

მეწყერი საშუალო

ადიგენი-მოხეს საავტომობილო გზა

მეწყერი საშუალო

მდინარე ქვაბლიანის მარცხენა ფერდობი

მეწყერი დაბალი

მდინარე ქვაბლიანის მარცხენა ფერდობი

მდ. ნაპირის რეცხვა დაბალი

სოფელი ზარზმა

მეწყერი საშუალო

სოფელი აბასთუმანი

მეწყერი დაბალი

სოფელი ვარხანი

მეწყერი დაბალი

სოფელი პატარა სმადა

მეწყერი დაბალი

პროექტში გამოყენებული რუკები დამზადებულია გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ